1. /
  2. არქიტექტურა
  3. /
  4. გარეჯი, საბერეები, №6 ეკლესია

გარეჯი, საბერეები, №6 ეკლესია

დასახლება: გარეჯის მრავალმთა, სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
მდებარეობა: საქართველო, კახეთი
სახელდება: უცნობია
სახეობა: კლდეში ნაკვეთი
ტიპი: გუმბათოვანი ეკლესია, თავისუფალი ჯვარი
თარიღი/პერიოდი: IX საუკუნის მეორე ნახევარი
აღდგენა/განახლება:
მოხატულობის ფენები: ერთი ფენა

მოხატულობა

გალერეა