1. /
  2. არქიტექტურა
  3. /
  4. არმაზი, წმ. გიორგის ეკლესია

არმაზი, წმ. გიორგის ეკლესია

დასახლება: სოფ. არმაზი, ახალგორის მუნიციპალიტეტი
მდებარეობა: საქართველო, შიდა ქართლი
სახელდება: წმ. გიორგის
სახეობა: ნაშენი
ტიპი: უგუმბათო ეკლესია, გუმბათიანი დარბაზი
თარიღი/პერიოდი: 864 წ.
აღდგენა/განახლება: X ს. (მინაშენები)
მოხატულობის ფენები: ერთი ფენა

მოხატულობა

გალერეა

საქტიტორო ლაპიდარული წარწერა შესრულებულია სამხრეთ ფასადზე:

Ⴕ ႱႾႪႧ|Ⴀ ႶႧႨႱႠჂ|ႧႠ ႫႤ ႢႨ[…] | […]Ⴀ || ႫႱႾႪႬ Ⴃ[…]|Ⴄ ႼჂ ႤႩႱჂ ႵႰႩ[-]Ⴀ | ႮႣ ჄႪႫႼႴႱႠ […]Ⴀ – † ს(ა)ხ(ე)ლ(ი)თა ღ(მრ)თისაჲთა, მე, გ(იორგ)ი [არმაზელმა] მ(ა)მ(ა)ს(ა)ხლ(ისმა)ნ დ(ა)[ვ(ი)წყ]ე წ(მიდა)ჲ ეკ(ლე)ს(ია)ჲ ქ(ო)რ(ონი)კ(ონ)[ს]ა პდ, ჴ(ე)ლმწ(ი)ფ(ობა)სა [გ(იო)რგ(ი)ს]ა.

ამჟამად ოკუპირებულია რუსეთის ფედერაციის მიერ.