1. /
  2. არქიტექტურა
  3. /
  4. თელოვანი, ჯვარპატიოსანის ეკლესია

თელოვანი, ჯვარპატიოსანის ეკლესია

დასახლება: ნასოფლარი თელოვანი, მცხეთის მუნიციპალიტეტი
მდებარეობა: საქართველო, შიდა ქართლი
სახელდება: ჯვარპატიოსანის
სახეობა: ნაშენი
ტიპი: გუმბათოვანი ეკლესია, ნახევრადთავისუფალი ჯვარი
თარიღი/პერიოდი: VIII ს.
აღდგენა/განახლება: XVIII ს.
მოხატულობის ფენები: ორი ფენა

მოხატულობის პირველი ფენა  მოხატულობის მეორე ფენა

გალერეა

ეკლესიის  ინტერიერში, ნალესობის სხვადასხვა ფენაზე შემორჩენილია IX-XI საუკუნეებით დათარიღებული, სამ ათეულამდე ნაკაწრი და საღებავით შესრულებული  ასომთავრული და ნუსხური წარწერები, აგრეთვე XV-XVI საუკუნეების ერთი მხედრული წარწერა. ისინი ძირითადად ისტორიული ან  ლიტურგიკულ-ჰიმნოგრაფიული ხასიათისაა და არ იძლევა რაიმე სახის პირდაპირ ცნობას ეკლესიის აგება-განახლების და მოხატვის შესახებ.