1. /
  2. არქიტექტურა
  3. /
  4. თხოთის წმ. ნინოს ეკლესია

თხოთის წმ. ნინოს ეკლესია

დასახლება: სოფ. აღაიანი, კასპის მუნიციპალიტეტი
მდებარეობა: საქართველო, შიდა ქართლი
სახელდება: თხოთის წმ. ნინოს
სახეობა: ნაშენი
ტიპი: უგუმბათო ეკლესია, დარბაზული
თარიღი/პერიოდი: VII-VIII სს.
აღდგენა/განახლება: IX-X სს.; XVI ს.
მოხატულობის ფენები: ერთი ფენა

მოხატულობა

გალერეა

VII-VIII სს. აგებული გუმბათოვანი, თავისუფალი ჯვრის  ტიპის ეკლესია  X-XI სს. გადაკეთდა  დარბაზული ტიპის ნაგებობად.

ეკლესიის ფასადსა და ინტერიერში დაცულია X-XI სს. დათარიღებული ლაპიდარული და ფრესკული ორი ასომთავრული წარწერა. სამხრეთ ფასადის აღმოსავლეთ კუთხეში იკითხება: Ⴜ˜Ⴍ  Ⴂ˜| Ⴘ Ⴄ Ⴇ | Ⴂ˜Ⴈ Ⴘ˜Ⴄ – წ(მინდა)ო გ(იორგ)ი, შე(?) თ (?) გ(იორგ)ი შ(ეიწყალ)ე); ხოლო ინტერიერში საკურთხევლის სარკმლის წირთხლში საღებავით შესრულებულია: Ⴀ  ႲႴႨႪ – ა ტფილ(ელი). ისინი ნაკლული სახით არის მოღწერული და არ იძლევა რაიმე სახის პირდაპირ ცნობას ეკლესიის აგება-განახლების და მოხატვის შესახებ.