1. /
  2. არქიტექტურა
  3. /
  4. ფია, წმ. თევდორეს ეკლესია

ფია, წმ. თევდორეს ეკლესია

დასახლება: ფია, ასპინძის მუნიციპალიტეტი
მდებარეობა: საქართველო, ჯავახეთი
სახელდება: წმ. თევდორეს
სახეობა: ნაშენი
ტიპი: უგუმბათო ეკლესია, დარბაზული
თარიღი/პერიოდი: 955 წ.
აღდგენა/განახლება:
მოხატულობის ფენები: ერთი ფენა

მოხატულობა

გალერეა

საკურთხეველში, ტრაპეზის ქვის მთელ წინა პირზე ამოკვეთილია სააღმშენებლო წარწერა: ႱႾႪႨႧႠ ႶႧႠ ႫႤ Ⴙ|ႵႰႫႬ ႣႠ ႻႫႧ|Ⴀ ႹႤႫႧႠ ႣႠႥ|ႣႢႨႧ ႤႱႤ ႤႩႪႤႱ|Ⴢ ႵႰႩႭႬႨ ႨႷႭ | ႱႨႤ – ს(ა)ხ(ე)ლითა ღ(მრთისაჲ)თა მე, ჩქ(ა)რმ(ა)ნ და ძმ(ა)თა ჩემთა დავდგით ესე ეკლეს(ია)ჲ ქრ(ონი)კ(ო)ნი იყო სიე.

ისტორიული პირის სახელი იხსენიება დასავლეთი სარკმლის თავსართზე არსებულ წარწერაში: ႫႽႤႣ||ႱႠ Ⴀ|ႰႱ ႢႠႡ||ႪႨႱႠႱ – მჭედლისა არს გაბ(ე)ლისას.