1. /
  2. გალერეა
  3. /
  4. ლაღამი, მაცხოვრის ეკლესია (“მაცხვარ“)

ლაღამი, მაცხოვრის ეკლესია (“მაცხვარ“)