1. /
  2. გალერეა
  3. /
  4. მურყმელი, მაცხოვრის ეკლესია (“მაცხვარ“)

მურყმელი, მაცხოვრის ეკლესია (“მაცხვარ“)