1. /
  2. მოხატულობა
  3. /
  4. თხოთის წმ. ნინოს ეკლესიის...

თხოთის წმ. ნინოს ეკლესიის მოხატულობა

ნაგებობა: თხოთის წმ. ნინოს ეკლესია
მოხატულობის ფენა: ერთი ფენა
თარიღი/პერიოდი: X-XI სს.
ქტიტორ(ებ)ი: უცნობია
ოსტატ(ებ)ი: უცნობია
ნაგებობა გალერეა

წარწერები

ქტიტორ(ებ)ის
ოსტატ(ებ)ის

აღწერა

ეკლესიის ინტერიერი შემკული იყო მოხატულობით. ამჟამად მცირე ფრაგმენტები მხოლოდ საკურთხეველში შემორჩა.

 

საკურთხეველი

კონქში გამოსახულია საყდარზე მჯდომი ქრისტეს ფიგურა; საკონქო კომპოზიციას ქვემოთ მიუყვებოდა ორნამენტი, რომელიც ამჟამად ცუდად გაირჩევა. მოხატულობის ნაშთები შემორჩენილია საკურთხევლის სარკმლის წირთხლებსა და სატრიუმფო თაღის სამხრეთ კაპიტელთან.


ბიბლიოგრაფია

Рене  Шмерлинг, Теимураз Барнавели, “Храм Нино-Цминда на горе Тхоти”, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე 6 (1963), 155-67.

ნუგზარ ანდღულაძე, გურამ ჭეიშვილი, “ნინოწმინდის ეკლესია,” წიგნში: საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა აღწერილობა 5 (თბილისი, 1990), 138.