1. /
  2. არქიტექტურა
  3. /
  4. გარეჯი, საბერეები, №7 ეკლესია

გარეჯი, საბერეები, №7 ეკლესია

დასახლება: გარეჯის მრავალმთა, სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
მდებარეობა: საქართველო, კახეთი
სახელდება: უცნობია
სახეობა: კლდეში ნაკვეთი
ტიპი: გუმბათოვანი ეკლესია, თავისუფალი ჯვარი
თარიღი/პერიოდი: X საუკუნის პირველი ნახევარი
აღდგენა/განახლება:
მოხატულობის ფენები: ერთი ფენა

მოხატულობა

გალერეა