1. /
  2. არქიტექტურა
  3. /
  4. ურაველი, აგარის მონასტერი, წმ....

ურაველი, აგარის მონასტერი, წმ. იოანე ნათლისმცემლის ეკლესია

დასახლება: ურაველი, ახალციხის მუნიციპალიტეტი
მდებარეობა: საქართველო, სამცხე
სახელდება: წმ. იოანე ნათლისმცემლის
სახეობა: ნაშენი
ტიპი: უგუმბათო ეკლესია, დარბაზული
თარიღი/პერიოდი: X ს.
აღდგენა/განახლება: XI ს.; XIV-XV სს.
მოხატულობის ფენები: ერთი ფენა

მოხატულობა

გალერეა

ურაველში მონასტერი X საუკუნეში დაფუძნდა, თუმცა იმ ადგილას VI-VII საუკუნეებში ეკლესია უკვე მდგარა. მონასტერი ასწლეულების განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაფართოვდა და მასში შემავალი ნაგებობებიც არაერთხელ შეკეთდა თუ განახლდა. მონასტრის დაარსების დროს, X საუკუნეში აიგო მთავარი ეკლესია, რომელსაც სამხრეთით XI საუკუნეში ეკვდერი მიაშენეს; უფრო მოგვიანო უნდა იყოს მეორე, დასავლეთი მინაშენი. XI-XII საუკუნეებში აიგო სატრაპეზო – საქტიტორო წარწერის მიხედვით, იგი ერისთავთ-ერისთავ ბეშქენისა და მურვანის დაკვეთით ეფრემს აუშენებია; XIII-XIV საუკუნეებს უნდა განეკუთვნებოდეს სამრეკლო.

მთავარი ეკლესიის კედლებზე აგების თანადროული ხუთამდე ლაპიდარული წარწერაა შემორჩენილი მათ შორის თავისი შინაარსით გამორჩეულია ორი აღმოსავლეთ ფასადზე, სარკმლის თავზე საქტიტორო კომპოზიციაში, რელიეფის მარცხენა ნახევარზე შესრულებული წარწერა: Ⴑ˜ႾႪႨႧႠ | Ⴖ˜ჂႧႠ ႫႤ | Ⴇ˜Ⴄ ႠႶႥႠ|ႸႤႬႤ ႤႱႤ | ႱႲႭႠჂ | ႱႪႺ˜ႥႪႣ | ႠႫႨႱ ႠႣ|ႢႪႨႱႠ Ⴓ˜Ⴀ | Ⴇ˜ႣႧ˜ჃႱ Ⴖ˜Ⴌ | ႠႩ˜ႾႬ ႣႠ | Ⴗ˜ႬႨ ႸႥႨႪ|ႬႨ ႠႫႨႱ ႤႩႪ[- – – – – – – – -] – ს(ა)ხ(ე)ლითა ღ(მრთისა)ჲთა მე, თ(ევდორ)ე, აღვაშენე ესე სტოაჲ ს(ა)ლ(ო)ცვ(ე)ლ(ა)დ ამის ადგ(ი)ლისა უ(ფლის)ა თ(ევ)დ(ორესა)თჳს, ღ(მერთმა)ნ აკ(ურთ)ხ(ე)ნ და ყ(ოველ)ნი შვილნი ამის ეკლ[ესი(ი)სანი შ(ეიწყალე)ნ].

აღმოსავლეთ ფასადზევე, სარკმლის ზემოთ: ႱႠႫႤႡ[- – – – – – – – -] ႠႣႨ|ႣႤ ႫႠႼႷႭႰ | Ⴇ˜Ⴄ [- – – – – -] – სამებ[აო წმინდაო], ადიდე მაწყო(ე)რ(ელი) თ(ეოდორ)ე [ჭლკისი].