1. /
  2. მოხატულობა
  3. /
  4. ერწოს სიონის მოხატულობა. პირველი...

ერწოს სიონის მოხატულობა. პირველი ფენა

ნაგებობა: ერწოს სიონი
მოხატულობის ფენა: პირველი ფენა
თარიღი/პერიოდი: VIII-IX სს.
ქტიტორ(ებ)ი: უცნობია
ოსტატ(ებ)ი: უცნობია
ნაგებობა გალერეა

წარწერები

ქტიტორ(ებ)ის
ოსტატ(ებ)ის

აღწერა

საკურთხეველი და დარბაზის კედლები ეკლესიის ისტორიის გარკვეულ ეტაპზე დაუფარავთ ნალესობით, რომელზეც შესრულებულია ღრმად ჩაკვეთილი, ერთმანეთის მკვეთი ჰორიზონტალურ-ვერტიკალური ხაზებით, რაც ერთ მთელ ჯვრისებრ დეკორატიულ ქსელს ქმნის და თითქოსდა იმეორებს ქვათა წყობის ხასიათს.


ბიბლიოგრაფია

რენე შმერლინგი, “საქართველოს უძველეს ფრესკულ მოხატულობათა დათარიღების საკითხისათვის“, ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის VIII სამეცნიერო სესია, მოხსენებათა თეზისები (თბილისი, 1954), 10-1.

Татяна Шевякова, “К вопросу о возникновении и характере фресковых росписей в грузии VIII-IX вв.“, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილების მოამბე 1 (1962), 258.

ზაზა სხირტლაძე, “საქართველოში ანიკონურ მოხატულობათა არსებობის პრობლემისათვის“, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის კათედრის სამეცნიერო შრომების კრებული 6 (2005), 198-9.